دوره آموزشی اوصول اندازه گیری

برگزاری دوره آموزشی اصول انداره گیری و نحوه کار با دیتالاگر در بیمارستان امام حسین (ع)

دوره آموزشی اصول انداره گیری

بنا به درخواست مدیریت محترم بیمارستان امام حسین (ع)، مبنی بر برگزاری دوره آموزشی اوصول اندازه گیری و نحوه پایش پارامترهای شرایط محیطی در زنجیره سرد و محل نگهداری مرسولات آزمایشگاهی، دوره آموزشی با مشارکت پرسنل محترم بخش آزمایشگاه و HSE بیمارستان امام حسین (ع) توسط مهندس اصلانی برگزار شد.