نورسنج

لوکس متر و نور سنج ها  ابزاری برای اندازه گیری میزان تابش  و شدت نور در محیط های بسته و مکان‌های عمومی و تحقیقاتی می باشند.