کلر سنج

کلر سنج ها دستگاهی برای اندازه‌گیری میزان کلر آزاد FCL و کلر کل TCL همراه با جبران ساز دمایی جهت مصارف صنعتی و آزمایشگاهی می‌باشند.