نقشه برداری دمایی temperature mapping نقشه دمایی

نقشه برداری دمایی temperature mapping نقشه دمایی یک گام مهم و حیاتی در تعیین اعتبار فرآیند تولید، توزیع و نگهداری دارو می باشد.

برای اطمینان از کارآیی و اثر بخشی سیستم های کنترل کننده دما، نقشه برداری دمایی انجام می گیرد این فرایند می تواند نشانگر این باشد که شرایط ذخیره سازی، نگهداری و حمل ونقل محصولات حساس به دما مناسب است.

با توجه به اینکه توزیع دما در مکانهای مختلف از انبارها ، سردخانه ها و تمام مکانهای کنترل شده دما بصورت یکنواخت نمی باشد.

معمولا در مرکز محیط دارای بیشترین ثبات‌ است در حالیکه در کنار دیوارها، نزدیک درب و نزدیک فن ها می تواند تا چندین درجه متفاوت باشد. حتی دمای محیط خارج نیز می تواند در این امر موثر باشد. لذا نقشه برداری دمایی برای تعیین مشخصه توزیع دما در مکانهایی که محصولات حساس در آنها نگهداری می شود پیاده سازی و اجرا می گردد.

تیم فنی شرکت آزمون صنعت فرداد بیش از پنج سال سابقه درخشان انجام پروژه های نقشه برداری دمایی را دارد.

جلب رضایت شرکت های بزرگ دارویی در راستای اخذ مجوزهای کاری چه در داخل کشور و چه جهت کار با کمپانی های خارجی، افتخاری بزرگ برای تیم فنی شرکت می باشد.

 

تیم فنی شرکت آزمون صنعت فرداد با بیش از پنج سال سابقه درخشان انجام پروژه های نقشه برداری دمایی برای شرکت های بزرگ دارویی و جلب رضایت آنها در راستای اخذ مجوزهای کاری چه در داخل کشور و چه جهت کار با کمپانی های خارجی، موثر واقع شده است و این افتخاری بزرگ برای تیم فنی شرکت می باشد.