مشاوره و ارائه خدمات مهندسی

/
کارشناسان فنی شرکت آزمون صنعت فرداد با دانش به روز و ارتباط مستقی…
نقشه برداری دمایی temperature mapping

نقشه برداری دمایی

/
Nulla consequat massa quis
برگزاری دوره های آموزشی

آموزش و انتقال دانش فنی

/
تیم فنی شرکت آزمون صنعت فرداد آمادگی برگزاری دوره های آموزشی مختلف…